» » صفحه 13

هدف دوره :

هدف از اجرای این دوره ارتقاء سطح اطلاعات فنی و تخصصی افرادی است که در یکی از موارد مهندسی، طراحی، سفارشات، کاربری و انتخاب این گونه سیستمها نقش دارند. در انتهای دوره انتظار می رود تا افراد شرکت کننده با اصول مدارات شارژر،اینورتر و استابلایزر و نحوه کارکرد و انتخاب آنها آشنایی پیدا کرده باشد.

 

رئوس مطالب :

- آشنایی با اصول کارکرد و انتخاب شارژرها و UPS های صنعتی - انواع شارژرها، اینورترها، استابلایزرها و باطری های صنعتی - قطعات نیمه هادی قدرت - اصول عملکرد مدارهای شارژر و اینورتر - پارامترها و مشخصات مهم در ارزیابی و انتخاب شارژرها و UPS های صنعتی - بازدید از واحدهای مهندسی و ساخت مرکز مبدلها و منابع تغذیه جهاد دانشگاهی

 

زمانهای تشکیل دوره: این دوره پنج روزه بوده و چهار بار در سال برگزار می شود.