» صفحه 2

هدف دوره :

این دوره جهت افزایش سطح دانش عمومی و تخصصی کارشناسان و متخصصان بخش انرژی الکتریکی در صنعت به منظور کاهش مصرف انرژی طراحی گردیده است.

 

رئوس مطالب :

- مقدمه: مروري بر موضوع انرژي در ايران و جهان - مقدمه‌اي بر مميزي انرژي - ضریب قدرت - مديريت انرژي در ترانسفورماتورها - مديريت انرژي در موتورها - مديريت انرژي در فن‌ها - مديريت انرژي در پمپ‌ها - مديريت انرژي در كمپرسور‌ها - مدیریت انرژی در الکتروفیلترها - بهينه‎سازي انرژي در سيستم روشنايي - مميزي انرژي و چك ليست‌ها - تولید برق از حرارت خروجی کوره‌ی سیمان - آزمايشگاه‌های انرژی - تولید برق از حرارت خروجی کوره سیمان

 

زمانهای تشکیل دوره: این دوره چهار روزه بوده و در هر سال طی سه نوبت برگزار می شود.