• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان

هدف دوره :

این دوره جهت افزایش سطح دانش عمومی و تخصصی کارشناسان و متخصصان بخش انرژی در صنعت به منظور کاهش مصرف انرژی الکتریکی طراحی گردیده است.

 

رئوس مطالب :

- مروری بر موضوع انرژی در ایران و جهان - مقدمه ای بر ممیزی انرژی - ضریب قدرت - مدیریت انرژی در ترانسفورماتورها - مدیریت انرژی در موتورها - مدیریت انرژی در فن ها - مدیریت انرژی در پمپ ها - مدیریت انرژی در کمپرسورها - مدیریت انرژی در الکتروفیلترها - تولید برق از حرارت خروجی کوره سیمان - بهینه سازی انرژی در سیستم روشنایی - ممیزی انرژی و چک لیستها - آزمایشگاههای انرژی

 

زمانهای تشکیل دوره: این دوره چهار روزه بوده و در هر سال طی سه نوبت برگزار می شود.

صفحه قبل صفحه بعد