• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 16

هدف دوره :

این دوره به منظور آشنایی شرکت کنندگان (مدیران فنی، مهندسین برق، کاربران موتورهای الکتریکی و ...) با اصول عملکرد و استانداردهای مربوطه، پلاک خوانی ، روشهای راه اندازی و تدابیر حفاظتی لازم موتورهای الکتریکی طراحی گردیده است. همچنین شرکت کنندگان با صرفه جویی انرژی با استفاده از مبدل فرکانس متغیر و کوپلینگ هیدرولیک آشنا خواهند شد.

 

رئوس مطالب :

• اصول عملکرد موتور DC • الکترونیک صنعتی (یکسوساز) • روش های کنترل دور موتور DC • اصول عملکرد موتور سنکرون • اصول عملکرد موتور القایی • روش های راه اندازی موتور القایی • استانداردها و پلاک خوانی • الکترونیک صنعتی (اینورتر) • روشهای کنترل دور موتور القایی • صرفه جویی انرژی در پمپ ها و فن ها • کوپلینگ هیدرولیک

 

صفحه قبل صفحه بعد