• صفحه نخست
 • :
 • پست الكترونيک
 • :
 • سایت مپ
 • :
 • RSS
 • :
 • تغيير زبان
» » صفحه 7

 

ارائه مقاله توسط اعضای پژوهشکده برق جهاددانشگاهی

 • مقاله­ای با عنوان " Improved Low Cost Sliding Mode Control of Four-Leg Inverter for Isolated Microgrids applications"تألیف آقایان دکتر محمد پیچان و مهندس محسن کریمی اعضای هیأت علمی پژوهشکده برق جهاددانشگاهی برای انتشار در مجله International Transactions on Electrical Energy Systems از انتشارات جان وایلی پذیرفته شد.
 • مقاله­ای با عنوان "An Improved Integrated Control Modeling ofa High-Power Density InterleavedNonInverting Buck-Boost DC-DC Converter” تألیف آقایان مهندس محسن کریمی، دکتر محمد پیچان، و مهندس مهدی فاضلی اعضای هیأت علمی پژوهشکده برق جهاددانشگاهی و دکتر سیدادیب ابریشمی­فر عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران برای انتشار در مجله World Journal of Engineering در پذیرفته شد.
 • مقاله­ای با عنوان "Experimentally Evaluation and Comparison of Control Methods Applied to Three Phase FourLeg Inverter for Stand-Alone Applicationsتألیف آقایان مهندس محسن کریمی، دکتر محمد پیچان، و مهندس مهدی فاضلی اعضای هیأت علمی پژوهشکده برق جهاددانشگاهی و دکتر سیدادیب ابریشمی­فر عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در کنفرانس"Power Electronic, Drive system and technologies”(PEDSTC2018) در تاریخ 24/11/96 ارائه گردید.