• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 8

هدف دوره :

با توجه به گستره وسیع کاربرد رکتیفایرهای صنعتی در صنایع مختلف تظیر مس، روی و ... این دوره سعی دارد شناخت کاربران صنایع مختلف را نسبت به رکتیفایرهای صنعتی مورد استفاده در صنعت افزایش دهد. هدف افزایش توانمندی در بهره برداری از این تجهیزات و نیز افزایش قدرت انتخاب و تعیین مشخصات رکتیفایر مورد نیاز جهت خرید در هنگام توسعه یا جایگزینی آن و نیز بازدیدهای فنی حین ساخت و تحویل نهایی طرح ریزی شده است.

 

رئوس مطالب :

- مبنی یکسو کننده های صنعتی - ادوات نیمه هادی در یکسو کننده ها - معرفی اجزای یکسو کننده ها - روشهای کنترل ولتاژ و جریان خروجی در یکسو کننده ها - یکسو کننده های هوشمند - نکاتی که در هنگام انتخاب یکسو کننده ها باید مورد توجه قرار گیرند.

 

زمانهای تشکیل دوره: این دوره سه روزه بوده و در هر سال طی دو نوبت برگزار می شود.