• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 9

هدف دوره :

در این دوره اثرات مشکلات شبکه برق بر تجهیزات الکتریکی مهم کارخانجات صنعتی از جمله ترانسفورماتورهای سه فاز و موتورهای الکتریکی (سنکرون، القایی و DC) دور ثابت یا کنترل شونده، خازن های اصلاح ضریب قدرت، منابع تغذیه بدون وقفه، باتری شارژرها و سیستم های کنترل کامپیوتری (PLC کنترل دور و ...) سیستمهای روشنایی لامپ، تجهیزات حفاظتی (رله ها و کنتکتورها) و راه های مقابله با آن بیان خواهد شد. در ضمن اثرات نامطلوب این تجهیزات بر شبکه نیز بیان خواهد شد.

 

رئوس مطالب :

- مفاهیم و استانداردهای مربوطه - مشکلات کیفیت برق در یک نگاه - اثر وقفه و فرورفتگی ولتاژ و اثر برآمدگی ولتاژ بر تجهیزات - اثر کمبود و بیشبود ولتاژ و اثر نامتعادلی ولتاژ بر تجهیزات - اثرات اغتشاش ولتاژ و فیلکر و اثر تغییرات فرکانس بر تجهیزات - اصلاح ضریب قدرت - مشکلات خازن گذاری - اثر هارمونی ها بر تجهیزات مصزف کننده و شبکه 1و2 - ولتاژهای گذرا و زمین الکتریکی - پایش کیفیت برق - تجهیزات بهینه سازی کیفیت برق 1و2 - آزمایشگاه

 

زمانهای تشکیل دوره: این دوره پنج روزه بوده و سه بار در سال برگزار می شود.