• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » » فیلتر های کیسه ای و بگ هاوس
<p><strong>فیلتر های کیسه ای و بگ هاوس</strong></p> <p>نوعی از سيستمهاي غبارگير با راندمان بالا مي باشند اين فيلترها كه شامل كيسه هاي عمودي به قطر 200-140 ميليمتر و ارتفاع 6000-1800 ميليمتر مي باشند و به طور معمول تعدادي از كيسه ها را در يك محفظه فلزي به طور موازي در كنار هم قرار مي دهند و جريان غبار از درون آن عبور مي كند اين نوع فيلترها براي ذراتي با قطر حدود يك ميكرون به كار مي روند و اگر به طور مناسب طراحي شوند داراي راندمان فيلتراسيون 99.7 درصدي خواهند بود</p> <table style="width: 100%; textalign: center;" border="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p style="text-align: center;">فیلتر های کیسه ای و بگ هاوس فیلتر های کیسه ای و بگ هاوس فیلتر های کیسه ای و بگ هاوس فیلتر های کیسه ای و بگ هاوس</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">"کارخانه سیمان تهران"</p> <hr /></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p style="text-align: center;">فیلتر های کیسه ای و بگ هاوس فیلتر های کیسه ای و بگ هاوس فیلتر های کیسه ای و بگ هاوس فیلتر های کیسه ای و بگ هاوس فیلتر های کیسه ای و بگ هاوس</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">"کارخانه سیمان سامان غرب"</p> <hr /></td> </tr> </tbody> </table>