• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » تجدید میثاق

 تجدید میثاق جهادگران با آرمان های حضرت امام خمینی (ره)

جهادگران جهاددانشگاهی همگام با دانشگاهیان ، ۸ خرداد با حضور در حرم امام خمینی(ره) با آرمان های امام خمینی(ره) تجدید میثاق و با مقام معظم رهبری بیعت کردند.

به گزارش روابط عمومی ، در آستانه بیست و نهمین سالگرد حضرت امام خمینی(ره) جهادگران جهاددانشگاهی همگام با دانشگاهیان با حضور در حرم امام خمینی ، 8 خرداد ماه با آرمان های امام خمینی تجدید میثاق و با مقام معظم رهبری بیعت کردند.

 


 

تجدید میثاق