• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » » سيستم برق و كنترل دكل هاي حفاري (SCR & MCC System)

 سيستم برق و كنترل دكل هاي حفاري (SCR & MCC System)

سری اول

سیستم های برق و کنترل تحویل شده به شرکت ملی حفاری ایران

 

مشخصات فني:
- نوع دكل: دكل حفاري با محرك برقي
- راه انداز DRAW WORKS : دو دستگاه موتور 1000 اسب بخار
- راه انداز پمپ گل: دو مجموعه پمپ گل هر يك شامل دو دستگاه موتور 1000 اسب بخار
- راه انداز ميز دوار: يك دستگاه موتور 1000 اسب بخار
- راه انداز تاپ درايو: يك دستگاه موتور 1000 اسب بخار
- ديزل ژنراتورهاي اصلي: چهار دستگاه از نوع كاترپيلار مدل 3516 هريك به قدرت 1500 كيلو وات
- ديزل ژنراتورهاي اضطراري: يك دستگاه كاترپيلار مدل 3406 به قدرت 400 وات
- درايورهاي موتورهاي DC : چهار واحد با حداكثر ولتاژ خروجي 750 ولت DC و جريان 1800 آمپر
- واحدهاي كنترل ديزل ژنراتورها: چهار واحد با توان 600 VAC / 60 Hz
- واحد كنترل موتورهاي AC : از نوع كشويي با قابليت تغذيه 56 دستگاه موتور AC تا قدرت حداكثر 100 اسب بخار
- ترانسفورماتورهاي قدرت: يك دستگاه به قدرت 750 كيلو ولت آمپر و يك دستگاه به قدرت 180 كيلو ولت آمپر
- ابعاد اتاق كنترل:
- طول: 12 متر
- عرض: 3 متر
- ارتفاع: 3.6 متر

سکوهای 43 - 80 و 81 فتح


سيستم برق و كنترل دكل هاي حفاري (SCR & MCC System)

سری دوم

سیستم های برق و کنترل تحویل شده به شرکت ملی حفاری ایران

 

مشخصات فني:
- نوع دكل: دكل حفاري با محرك برقي
- راه انداز DRAW WORKS : دو دستگاه موتور 1000 اسب بخار
- راه انداز پمپ گل: سه مجموعه پمپ گل هر يك شامل دو دستگاه موتور 1000 اسب بخار
- راه انداز ميز دوار: يك دستگاه موتور 1000 اسب بخار
- راه انداز تاپ درايو: يك دستگاه موتور 1000 اسب بخار
- ديزل ژنراتورهاي اصلي: چهار دستگاه از نوع TBD مدل 620 هريك به قدرت 900 كيلو وات
- ديزل ژنراتورهاي اضطراري: يك دستگاه كاترپيلار مدل 3406 به قدرت 400 وات
- درايورهاي موتورهاي DC : پنج واحد با حداكثر ولتاژ خروجي 750 ولت DC و جريان 2100 آمپر
- واحدهاي كنترل ديزل ژنراتورها: پنج واحد با توان 600 VAC / 60 Hz
- واحد كنترل موتورهاي AC : از نوع كشويي با قابليت تغذيه 56 دستگاه موتور AC تا قدرت حداكثر 100 اسب بخار
- ترانسفورماتورهاي قدرت: يك دستگاه به قدرت 900 كيلو ولت آمپر و يك دستگاه به قدرت 180 كيلو ولت آمپر
- ابعاد اتاق كنترل:
- طول: 12 متر
- عرض: 3 متر
- ارتفاع: 3.6 متر

سکوهای 78 و 87 فتح


سيستم برق و كنترل دكل هاي حفاري (SCR & MCC System)

سری سوم

سیستم های برق و کنترل تحویل شده به شرکت ملی حفاری ایران

 

مشخصات فني:
- نوع دكل: دكل حفاري با محرك برقي
- راه انداز DRAW WORKS : دو دستگاه موتور 1100 اسب بخار
- راه انداز پمپ گل: سه مجموعه پمپ گل هر يك شامل دو دستگاه موتور 1100 اسب بخار
- راه انداز ميز دوار: يك دستگاه موتور 1333 اسب بخار
- راه انداز تاپ درايو: يك دستگاه موتور 1333 اسب بخار
- ديزل ژنراتورهاي اصلي: چهار دستگاه از نوع كاترپيلار مدل 3512 هريك به قدرت 1330 كيلو وات
- ديزل ژنراتورهاي اضطراري: يك دستگاه كاترپيلار مدل 3406 به قدرت 400 وات
- درايورهاي موتورهاي DC : پنج واحد با حداكثر ولتاژ خروجي 750 ولت DC و جريان 1800 آمپر
- واحدهاي كنترل ديزل ژنراتورها: چهار واحد با توان 600 VAC / 60 Hz
- واحد كنترل موتورهاي AC : از نوع كشويي با قابليت تغذيه 54 دستگاه موتور AC تا قدرت حداكثر 75 اسب بخار
- ترانسفورماتورهاي قدرت: يك دستگاه به قدرت 1250 كيلو ولت آمپر و يك دستگاه به قدرت 180 كيلو ولت آمپر
- ابعاد اتاق كنترل:
- طول: 12.72 متر
- عرض: 3.15 متر
- ارتفاع: 3.7 متر
- تجهيز سيستم كنترل به PLC مدل S7 - 300


سيستم برق و كنترل دكل هاي حفاري (SCR & MCC System)

 سکوهای جدید:

سيستم برق و كنترل دكل هاي حفاري (SCR & MCC System) سيستم برق و كنترل دكل هاي حفاري (SCR & MCC System) سيستم برق و كنترل دكل هاي حفاري (SCR & MCC System) سيستم برق و كنترل دكل هاي حفاري (SCR & MCC System)