• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » گواهی نامه

آزمایشگاه مرکز مهندسی فشار قوی جهاد دانشگاهی علم و صنعت واقع در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی، كه در تاریخ 20/3/1397 جهت اثبات استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 با موفقيت مورد ارزیابی قرار گرفته بود، پس از تصويب در كميته مرکز ملی تایید صلاحیت ایران موفق به دريافت گواهينامه مجدد و افزایش دامنه آزمایشگاه شده است.

آزمون‌هاي قابل انجام تحت اين استاندارد عبارتند از:

نام محصول

نام آزمون

دامنه آزمون

تجهیزات فشار قوی

آزمون های با ولتاژ متناوب (ولتاژ استقامت عایقی فرکانس قدرت خشک)

1 to 800 kV

آزمون های خیس (ولتاژ استقامت عایقی فرکانس قدرت خیس)

آزمون های بعد از نصب در سایت (آزمون ولتاژ استقامت عایقی فرکانس قدرت)

آزمون های عایقی روی مدارهای اصلی

آزمون های با ولتاژ ضربه صاعقه

5 to 1800 kV

آزمون های با ولتاژ ضربه سوئیچینگ

آزمون های افزایش حرارت

1 to 3000 A

up to 200˚C

آزمون های افزایش حرارت و تلفات توان

تایید افزایش حرارت و تلفات توان

کلید‌های فشار متوسط

آزمون اتصال کوتاه قطع به روش سینتتیک

12 to 36kV

10 to 31.5kA

انواع تجهیزات فشار قوی، فشار متوسط و فشار ضعیف شامل: انواع تابلوها، کلیدها، سکسیونرها، کابل، باسبارها، کلیدهای قطع کننده ، تجهیزات حفاظتی، ارت سوئیچ ها،کلیدهای قدرت، و اتصالات جریان بالا

آزمون استقامت جریان، جریان مؤثر و جریان پیک کوتاه مدت

Up to 50 kA-rms

up to 5 s

 

برقگیر

آزمون ولتاژ باقیمانده ضربه صاعقه

100 A to 20 kA

up to 1800 kV

آزمون ولتاژ باقیمانده ضربه سوئیچینگ

100 A to 20 kA

up to 1800 kV