• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » مرتضی فلسفی
 

 

رییس جهاددانشگاهی علم و صنعت طی حکمی مهندس مرتضی فلسفی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی منصوب کرد.


 

حمید آب روشن رییس جهاددانشگاهی و صنعت، طی حکمی مهندس مرتضی فلسفی را به مدت 1 سال به عنوان سرپرست معاونت آموزشی واحد علم و صنعت منصوب کرد.

در متن حکم آمده است؛

با عنایت به تجربیات و سوابق ارزنده جنابعالی در جهاددانشگاهی واحد علم وصنعت و موافقت رییس محترم جهاددانشگاهی، به موجب این حکم برای مدت 1 سال به عنوان ٌسرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت ٌ منصوب می‌گردید.

امید است با یاری خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز جهاددادنشگاهی واحد علم و صنعت در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.