• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » ارایه مقاله توسط کارشناسان مرکز مهندسی فشارقوی جهاددانشگاهی علم و صنعت
 

ارایه مقاله توسط کارشناسان مرکز مهندسی فشارقوی جهاددانشگاهی علم و صنعت

 

مقاله ایی با عنوان " کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور آزمایشگاه توان بالا به روش کنترل لحظه کلیدزنی " در سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت (IPAPS 2019) در دانشگاه صنعتی شریف مورخ 18/10/ 1397 توسط آقای مهندس توکلی

از کارشناسان مرکز مهندسی فشارقوی جهاددانشگاهی علم و صنعت ارائه گردید.

تالیف: آقای مهندس عباس توکلی، آقای مهندس علیرضا امیدخدا، آقای مهندس علی کاویانی و آقای مهندس جعفر جعفری بهنام

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات در ترانسفورماتورهای با هسته اشباع شونده، جریان هجومی است که اثرات مخربی روی ترانسفورماتور و سایر تجهیزات موجود در شبکه دارد. هرچه میزان این جریان از لحاظ اندازه و زمان بیشتر باشد، اثراتش به­مراتب مشهودتر خواهد بود. با توجه به اثرات زیان­بار جریان هجومی، کاهش مقدار این جریان در ترانسفورماتورها دارای اهمیت زیادی می­باشد. روش­هایی که جهت کاهش جریان هجومی شناخته شده، شامل کنترل لحظه سوئیچینگ، کاهش شار پسماند و اضافه نمودن مقاومت در اولیه ترانسفورماتور می­باشد. در این مقاله به روش کنترل لحظه سوئیچینگ ترانسفورماتور، جهت کاهش جریان هجومی و نحوه پیاده­سازی روش در آزمایشگاه اتصال کوتاه مرکز مهندسی فشار قوی جهاد دانشگاهی علم و صنعت بر روی ترانسفورماتور دو فاز با توان اتصال کوتاه 3150 کیلوولت آمپر پرداخته شده است. قبل از کنترل لحظه سوئیچینگ ترانسفورماتور، قطعی مدار بدلیل عملکرد فیوزها و رله­های حفاظتی اتفاق می­افتاد که با اجرای این روش مشکل مرتفع شد. نتایج عملی پیاده­سازی روش، در کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور در این مقاله آورده شده که حاکی از بهبود شرایط برقدار کردن ترانسفورماتور است.