• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » » تجهيزات فشارقوي تست فركانس قدرت
 

ترانسفورماتور فشار قوی آزمایشگاهی 400 کیلوولت بدون تخلیه جزئی

PD Free High Voltage Test Transformer 400kV

محدوده ولتاژ: 400 kV

توان نامی: 800kVA

محدوده جریان: 2A

فرکانس:50Hz

سطح تخلیه جزئی الکتریکی<10pC: 400kV

 تجهيزات فشارقوي تست فركانس قدرتتجهيزات فشارقوي تست فركانس قدرت

تجهيزات فشارقوي تست فركانس قدرت

اين تجهيزات جهت انجام تستهاي عايقي فركانس قدرت مورد استفاده قرار مي گيرند و كاربرد ديگر آنها در اندازه گيري

تخليه جزئي به عنوان منبع تغذيه فشار قوي مي باشد. در انتخاب اين تجهيزات عواملي نظير سطح ولتاژ تست، توان

مورد نياز جهت انجام تست، سطح تخليه جزئي و ... دخيل مي باشد كه اين عوامل به نوع وسيله تست شونده و رفتار

آن در ولتاژهاي فشار قوي بستگي دارند. اين تجهيزات شامل دو رنج توان پايين و توان بالا به شرح ذيل مي باشد:

- تجهيزات تست فركانس قدرت مدولار از kV 100-300 و توان 5kVA
اين تجهيزات جهت تست وسيله هاي تست شونده با ظرفيت خازني محدود طراحي شده اند و قابليت كاربرد در مدارات يك

تا سه طبقه را دارا مي باشند. طراحي اين تجهيزات به گونه اي صورت گرفته است كه امكان ارتقاء با اضافه نمودن المانهاي

تكميلي فراهم مي گردد و تبديل مدار يك طبقه به دو و سه طبقه  به سادگي ميسر مي باشد.

 - تجهيزات تست فركانس قدرت توان بالا از 100-1200 kV و توانهاي 30-1600kVA
اين تجهيزات جهت تست وسيله هاي تست شونده با ولتاژهاي تست بالا و ظرفيت خازني زياد طراحي شده اند و در مدارات يك تا سه طبقه به صورت كاسكاد قرار مي گيرند. از اين تجهيزات در تست فركانس قدرت كليدهاي فشار قوي، زنجير مقره ها، ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت، بوشينگهاي فشار قوي و ... استفاده مي شود. 

 

 تجهيزات فشارقوي تست فركانس قدرت

سيستم AC تست پاور فركانسي 600 کیلو ولت

مشخصات فني:
- ولتاژ نامي: up 600 kV
- قدرت نامي: up 200 kVA
- جريان نامي: up 330 mA
- فركانس: up 50 Hz

كارفرما: شركت ايران سوئيچ

 
تجهيزات فشارقوي تست فركانس قدرت

سيستم AC تست پاور فركانسي 800 کیلو ولت

مشخصات فني:
- ولتاژ نامي: up 800 kV
- قدرت نامي: up 800 kVA
- جريان نامي: up 1 A
- فركانس: up 50 Hz

كارفرما: پژوهشگاه نيرو

 
 تجهيزات فشارقوي تست فركانس قدرت

سيستم AC تست پاور فركانسي 200 کیلو ولت

مشخصات فني:
- ولتاژ نامي: up 200 kV
- قدرت نامي: up 100 kVA
- جريان نامي: up 500 mA
- فركانس: up 50 Hz
- درصد ولتاژ اتصال كوتاه ≈ 12

 

 
 تجهيزات فشارقوي تست فركانس قدرت  

سيستم AC تست پاور فركانسي 400 کیلو ولت

مشخصات فني:
- ولتاژ نامي: up 400 kV
- قدرت نامي: up 800 kVA
- جريان نامي: up 2 A
- فركانس:  up 50 Hz

 

 تجهيزات فشارقوي تست فركانس قدرت  

سيستم AC تست پاور فركانسي 300 کیلو ولت

مشخصات فني:
- ولتاژ نامي: up 300 kV
- قدرت نامي: up 200 kVA
- جريان نامي: up 660 mA
- فركانس: up 50 Hz
- درصد ولتاژ اتصال كوتاه ≈ 13