• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » » تجهيزات فشارقوي ايمپالس انرژي بالا (ژنراتور ماركس)

 

مجموعه فشارقوي ايمپالس- 1800kV / 180kJ

مشخصات فني:

- توليد و اندازه گيري ولتاژ ضربه صاعقه و سوئيچينگ

- توليد و اندازه گيري جریانی ضربه 8/20 µs 10 kA (High current impulse)

مطابق با استاندارد IEC60060 – 1-2010, IEC60099
- ولتاژ نامي: 1800kV 
- انرژی:180kJ 
- امكان ارتقاء تا: 2400kV/ 240kJ 
- مجهز به سيستم ثبت و آناليز شكل موج 
- كنترلر اتوماتيك
تجهيزات فشارقوي ايمپالس انرژي بالا (ژنراتور ماركس)
تجهيزات فشارقوي ايمپالس انرژي بالا (ژنراتور ماركس)
 تجهيزات فشارقوي ايمپالس انرژي بالا (ژنراتور ماركس)
 تجهيزات فشارقوي ايمپالس انرژي بالا (ژنراتور ماركس)  تجهيزات فشارقوي ايمپالس انرژي بالا (ژنراتور ماركس) 


تجهيزات فشارقوي ايمپالس انرژي بالا (ژنراتور ماركس)