• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » » دستگاه اندازه گيري تخليه جزئي ديجيتالي

دستگاه اندازه گيري تخليه جزئي ديجيتالي

مجموعه اندازه گيري ديجيتالي PD در سيستم هاي فشارقوي طراحي شده در جهاد دانشگاهي علم و صنعت، براي اندازه گيري و نمايش و پردازش سيگنالهاي PD بر اساس استاندارد IEC 270 و با امكانات نرم افزاري متنوع مي باشد.

دستگاه اندازه گيري تخليه جزئي ديجيتالي
دستگاه اندازه گيري تخليه جزئي ديجيتالي
نماي كلي دستگاه و نحوه اتصال آن به مدار فشار قوي
دستگاه اندازه گيري تخليه جزئي ديجيتالي
نماي پنجره دستگاه اندازه گيري تخليه جزئي

بسته نرم افزاري دستگاه آشكار سازي و اندازه گيري ديجيتالي PD سازگار با سيستم عامل ويندوز است. بعضي از قابليتهاي اين سيستم شامل موارد ذيل است:
- داراي صفحه نمايش حرفه اي همراه با اسيلوسكوپ و امكان نمايش عددي
- داراي دو كانال ورودي مجزا همراه با ورودي براي كاليبراسيون خارجي و يك كانال براي استفاده از سنكرونيزاسيون خارجي
- امكان چاپ شكل موج PD بر روي چاپگر
- امكان نمايش، ذخيره سازي و بازخواني سيگنالهاي PD بر روي صفحه نمايش - ذخيره سازي به صورت داده يا تصوير

سيگنالهاي PD مي توانند در چهار حالن مختلف در صفحه نمايشگر نشان داده شوند:
روي شكل بيضي بدون پنجره
روي شكل بيضي با پنجره
روي شكل مستطيل بدون پنجره
روي شكل مستطيل با پنجره

- امكان اندازه گيري مقدار PD در يكي از سه باند فركانسي زير:
الف. باند اول محدوده فركانسي KHz  80-70
ب. باند دوم محدوده فركانسي 135-165kHz
ج. باند سوم محدوده فركانسي 40-400kHz

- داراي كارت A/D با رزولوشن 12 بيت و حداكثر سرعت نمونه برداري 30M Hz

براي استفاده از دستگاه آشكارسازي و اندازه گيري ديجيتالي وسايل جانبي ذيل نيز مورد نياز است:
- كاليبراتور خارجي
- مدار سنكرونيزاسيون AC خارجي