• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » » مجموعه آزمايشگاهي تست اتصال كوتاه كليدهاي MW به روش سينتتيك

مجموعه آزمايشگاهي تست اتصال كوتاه كليدهاي MW به روش سينتتيك

مشخصات فني:
- انجام تست هاي اتصال كوتاه كليدهاي فشار متوسط تا سطح ولتاژ 36KV و جريان اتصال كوتاه 31.5KA
- انجام تست هاي Making و Breaking كليدهاي فشار متوسط
- قابليت انجام انواع تست هاي T10, T30, T60, T100
- قابليت انجام تستهاي توالي O – t – CO - t - Co
- تطابق با استاندارد IEC62271-100 , IEC62271-101
- كنترلر اتوماتيك جهت كليه مراحل تست 

مجموعه آزمايشگاهي تست اتصال كوتاه كليدهاي MW به روش سينتتيك مجموعه آزمايشگاهي تست اتصال كوتاه كليدهاي MW به روش سينتتيك مجموعه آزمايشگاهي تست اتصال كوتاه كليدهاي MW به روش سينتتيك مجموعه آزمايشگاهي تست اتصال كوتاه كليدهاي MW به روش سينتتيك