• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 10

 

در فصل پائیز 96

 

برنامه نمایشگاههای جهاددانشگاهی علم و صنعت در فصل پائیز 96

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده جهت حضور مراکز جهاددانشگاهی علم و صنعت در نمایشگاهای تخصصی ، برنامه زمانبندی حضور جهاد در نمایشگاه های فصل پائیز بشرح زیر جهت اطلاع به استحضار رسانده می شود:

1-ششمین نمایشگاه سالانه معدن و صنایع معدنی ایران از 18 لغایت 20 مهر ماه در مصلی حضرت امام خمینی (ره ) تهران

2- هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران از 16 لغایت 19 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تهران

3- نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت از 16 لغایت 19 آبان ماه در اهواز

4- نمایشگاه سالانه ایران متافو از 13 لغایت 16 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران

روابط عمومی جهاددانشگاهی علم و صنعت