• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 15

ارائه مقالات 
 
مقاله­ ای با عنوان "طراحی و ساخت ترانسفورماتور آزمایشگاهی 400 kV/800 kVA" تألیف آقایان مهندس جعفر جعفری­ بهنام، مهندس نوید رضا رفیع، مهندس علیرضا امیدخدا و دکتر محمدرضا نقاشان کارشناسان جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت به ­صورت سخنرانی در سی و سومین کنفرانس بین ­المللی برق تهران (PSC2018) در تاریخ 30 مهر الی 2 آبان 1397 برگزار شد ارائه گردید.
 
مقاله ­ای با عنوان "Discriminant Analysis Methods Comparison in I-Vector Space for Speaker Verification” تألیف آقایان دکتر حمیدرضا صادق­ محمدی عضو هیأت علمی پژوهشکده برق جهاددانشگاهی و مهندس محسن محمدی دانشجوی دکتری این پژوهشکده برای ارائه به ­صورت سخنرانی در نهمین سمپوزیوم بین­ المللی ارتباطات(IST'2018) که در تاریخ 17 الی 19 دسامبر 2018 برگزار می­گردد پذیرفته شد.