• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 17

 هفتمين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در معدن و صنايع معدني مصلی تهران مهر ٩٧

 

نمايشگاه فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی سال 97 ، روز سه شنبه مورخ 17/07/97 با حضور بسیاری از مدیران حوزه صنعت و معدن و عوامل ستاد برگزارکننده نمایشگاه و همچنین اساتید دانشگاهها و از دانشگاه علم و صنعت آقایان دکتر خاوندی، دکتر صالحی و دکتر سیدین در محل مصلای تهران افتتاح و مورد بازدید قرار گرفت.

همچنین مدعوین ویژه که قبلاً از طریق مجموعه جهاد دعوتنامه برای ایشان ارسال گردیده بود، از غرفه جهاد بازدید نمودند و مذاکراتی نیز با مدیران و کارشناسان مرتبط با صنعت معدن و فولاد و سایر صنایع وابسته در غرفه جهاد انجام گردید.

مراکز کنترل آلاینده های هوا و ترانسفورماتور های خاص در این نمایشگاه حضور فعال داشته و کارشناسان بازاریابی این دو مرکز پذیرای بازدیدکنندگان در غرفه جهاد بودند.

این نمايشگاه روز پنجشنبه مورخ 19/07/97 به کار خود خاتمه داد.


هفتمين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در معدن و صنايع

 

هفتمين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در معدن و صنايع

 
 

هفتمين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در معدن و صنايع

 

هفتمين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در معدن و صنايع

 

هفتمين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در معدن و صنايع

 

هفتمين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در معدن و صنايع