• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 2

 مقاله برتر

 

انتشار مقاله توسط پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي


مقاله‌اي با عنوان "Design of a new high-frequency power Converter for Electrostatic Precipitators” توسط آقای مهندس علیرضا لاهوتی­اشکوری (عضو پژوهشکده برق جهاددانشگاهی)، آقای مهندس محمد فرزی (عضو هیأت علمی پژوهشکده برق جهاددانشگاهی) و آقای مهندس مسعود عارفیان (عضو پژوهشکده برق جهاددانشگاهی) در نهمین کنفرانس بین­المللی PEDSTC2018 در تاریخ 24/11/96 ارائه گردیده است و در بین مجموع مقالات ارائه شده به عنوان مقاله برتر برگزیده گردیده است.