• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 4

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری از روز یکشنبه دوم دی ماه بمدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای  بین المللی اهواز برگزار گردید.مرکز مهندسی ساخت دکلهای حفاری جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت با عرفه ایی بمساحت 40 متر مربع در این نمایشگاه حضور فعال داشته است. در این نمایشگاه فعالیتهای مرکز مهندسی ساخت دکلهای حفاری و پروژه های شاخص جهاد علم و صنعت بصورت پوستر و دستگاه تولیدی جهاد برای مشتریان به نمایش گذاشته شد.

در طی چهار روز برگزاری نمایشگاه مذاکرات زیادی  با مدیران شرکت ملی حفاری ایران، قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران ، مدیر پژوهش شرکت ملی حفاری ایران و مدير پروژه هاي خريد و ساخت دستگاههاي حفاري خشكي و دريايي شركت ملي حفاري ايران و بسیاری دیگر از مدیران و کارشناسان شرکتهای نفتی صورت گرفت.

ضمنا در این نمایشگاه همکاران خارجی مرکز  و جهاد دانشگاهی واحد خوزستان با جهاد همکاری کردند و محصولات خود را به نمایش گذاشتند. 

گزارش نمایشگاه صنعت حفاری

 

گزارش نمایشگاه صنعت حفاری

 

گزارش نمایشگاه صنعت حفاری

 

گزارش نمایشگاه صنعت حفاری