• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 5

 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علم و صنعت

روز سه شنبه مورخ 18/7/96 برای اولین بار در ایران مرکز مهندسی فشارقوی جهاددانشگاهی علم و صنعت آزمون ولتاژ ضربه کلید زنی در شرایط مرطوب با اعمال ولتاژ 1050 کیلوولت به مقره کامپوزیتی 400 کیلوولت در حضور نمایندگان برق منطقه ای خراسان و شرکت مشاور میزان و جهاددانشگاهی علم و صنعت در آزمایشگاه فشارقوی پژوهشگاه نیرو با موفقیت انجام شد.

شایان ذکر است مجموعه مولد ضربه 1800kV/180kJ ساخت مرکز مهندسی فشارقوی جهاددانشگاهی علم و صنعت می باشد که به سفارش پژوهشگاه نیرو طراحی و ساخته شده و از سال 1392 در پژوهشگاه نیرو در حال بهره برداری می باشد.