• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 6
ارائه مقاله توسط اعضای پژوهشکده برق جهاددانشگاهی

مقالات زیر در چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎های هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در تاریخ 4 الی 6 دی‏ماه 1397برگزار شد ارائه گردید:
مقاله "بهبود عملکرد سیستم مستقل از متن تصدیق هویت گوینده برای گفتار آلوده به نویز با ترکیب دو روش GMM-UBM و  I-Vector PLDA "  تألیف آقایان دکتر حمیدرضاصادق محمدی عضو هیأت علمی و مهندس محسن محمدی دانشجوی دکتری پژوهشکده برق جهاددانشگاهی
مقاله "بهبود قطعه بندی تصاویر میکروسکوپی سلول های اسپرم در تراکم های متفاوت بر اساس الگوریتم آستانه یابی کیتلر تركیبی" تألیف آقای دکتر حمیدرضاصادق محمدی عضو هیأت علمی و خانم مهندس فاطمه مستأجر خیرخواه دانشجوی دکتری پژوهشکده برق جهاددانشگاهی و آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی عضو هیأت علمی پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی.
مقاله "طراحی و ساخت سیستم پیشرفته پردازش و سنجش تخلیه جزئی" تألیف آقایان دکتر حمیدرضا صادق محمدی و مهندس فرازملک‌نیا از پژوهشکده برق جهاددانشگاهی و آقایان مهندس علی کاویانی، مهندس جعفر جعفری بهنام و دکتر محمدرضا نقاشان از جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت.
یادآور می شود که ارائه مقاله اخیر به عنوان یکی از مقالات برگزیده این کنفرانس انتخاب گردید.
مقاله ای با عنوان "Discriminant Analysis Methods Comparison in I-Vector Space for Speaker Verification" تألیف آقایان دکتر حمیدرضا صادق محمدی عضو هیأت علمی و مهندس محسن محمدی دانشجوی دکتری پژوهشکده برق جهاددانشگاهی به صورت سخنرانی در نهمین سمپوزیوم بین المللی ارتباطات(IST'2018)  که در تاریخ 17 الی 19 دسامبر 2018 در تهران برگزار گردید، ارائه شد.