• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 6

 انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی علم و صنعت

جناب آقای مهندس حمید آب روشن از مدیران و جهادگران برجسته این واحد توسط ریاست محترم جهاددانشگاهی جناب آقای دکتر طیبی در تاریخ 25/6/96 به سمت سرپرست جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت منصوب گردید. ایشان در طول فعالیتهای خود در جهاد علم و صنعت در سمت های مختلفی که مهمترین آن مدیر مرکز خدمات تخصصی ترانسفورماتورهای خاص - مدیر امور پروژه ها –مدیر مرکزکنترل آلاینده های هوا و مدیر پروژه بوده ، در جهاد علم و صنعت انجام وظیفه کرده بودند. انتخاب ایشان را در این سمت برای این واحد به فال نیک گرفته ضمن تبریک به ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی برایشان داریم.   

                                                       روابط عمومی جهاد دانشگاهی علم و صنعت

 

 انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی علم و صنعت