• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 7

مميزي سيستم مديريت كيفيت جهت اخذ گواهينامه ISO9001: 2015

سيستم مديريت كيفيت جهاد دانشگاهي واحد علم و صنعت در روزهاي 24 و 25 مهرماه مورد مميزي صدور گواهينامه ايزو 9001 ويرايش 2015 از جانب مميزين شركت TÜV INTERCERT قرار گرفت.

در روز اول اين مميزي عمدتاً فرايندهاي مربوط به مديريت و سازماندهي،‌ مديريت تضمين كيفيت، بازاريابي و فروش، خريد، طراحي و مهندسي مراكز و مركز آموزش در تهران مورد ارزيابي قرار گرفتند. سپس كارگاه‌هاي ساخت مراكز و آزمايشگاه فشارقوي واقع در مجتمع تحقيقاتي شهداي جهاد دانشگاهي نيز به جهت مميزي فرايندهاي ساخت، انجام خدمات تست، كنترل كيفيت، كنترل محصولات نامنطبق، انبارش محصول و ... نيزدر روز دوم مورد ارزيابي مميزان قرار گرفتند.

جناب آقاي مهندس ولدخاني، سرمميز محترم نيز در جلسه پاياني اين مميزي اظهار داشتند كه نتيجه اين مميزي با موفقيت همراه بوده و ايشان اين جهاد را براي دريافت گواهينامه ايزو 9001 ويرايش 2015 به شركت TÜV INTERCERT توصيه مي‌نمايند.

دفتر تضمين كيفيت، ضمن عرض تبريك به مديريت و تمامي همكاران محترم بابت موفقيت مذكور، مراتب سپاس و قدرداني از ايشان را به جهت اجراي مناسب فرايندهاي تدوين شده و رعايت الزامات تعريف شده اعلام مي‌دارد.