• صفحه نخست
  • :
  • پست الكترونيک
  • :
  • سایت مپ
  • :
  • RSS
  • :
  • تغيير زبان
» » صفحه 7

 نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

بمناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی و پروژه های شاخص واحدهای مختلف جهاددانشگاهی مستقر در استان تهران و استان البرز در محل نمایشگاههای بین المللی تهران از تاریخ 3 لغایت 6 دی ماه برگزار گردید.

در این نمایشگاه غرفه ایی بمیزان 52 متر مربع توسط معاونت پژوهشی دفترمرکزی جهاددانشگاهی غرفه سازی گردید که 10 واحد جهاددانشگاهی بصورت تجمیعی محصولات خود را به معرض نمایش بازدید کنندگان گذاشتند.

از واحد علم و صنعت پروژه های سیستم نمک زدایی و سیستم VFD بصورت لایت باکس در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد.
 

 نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی